ENTRADA DIJOUS

Parc Del Forum, Barcelona.

Escollir Tiquets

Tipus d'entrada Cost (valor nominal)? Quantitat
DIJOUS / JUEVES / THURSDAY €27,50 (€25,00)
TARIFA ADULT: Preu del ticket per a majors de 14 anys (inclosos). TARIFA ADULTO: Precio del ticket para mayores de 14 años (incluidos) ADULT PRICE: Ticket price for people over 14 years old (included)
DIJOUS / JUEVES / THURSDAY KID TICKET €4,95 (€4,50)
Els menors de 0 a 13 anys (inclosos) han de pagar aquest ticket de preu simbòlic per raons de control d'aforament. Han d'anar acompanyats del pare/mare / tutor legal. Serà obligatori mostrar aquest ticket en el control d'accés indicat. Los menores de 0 a 13 años (incluidos) deben pagar este ticket de precio simbólico por razones de control de aforo. Deben asistir acompañados del padre/madre/tutor legal. Será obligatorio mostrar el ticket en el control de accesos indicado. Children from 0 to 13 years old (included) must pay this symbolic price ticket for reasons of capacity control. They must be accompanied by a parent/legal guardian. It will be obligatory to show the ticket at the indicated access control.

Extres