Cruilla 2021 - Divendres/Viernes Ticket

Parc Del Forum, Barcelona.

Tipus d'entrada Cost (valor nominal)? Quantitat
DIVENDRES / VIERNES / FRIDAY (BONUS CULTURA) €55,62 (€51,50)

Amb el BONUS CULTURA, aconsegueix durant un temps limitat 5€ de descompte per cada 20€ de compra gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona. El descompte està subjecte a les següents condicions.

Con el BONUS CULTURA, aprovecha durante un tiempo limitado 5€ de descuento por cada 20€ de compra gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona. El descuento está sujeto a las siguientes condiciones.

With BONUS CULTURA, get a 5€ discount for every 20€ you spend for a limited time, thanks to a collaboration with Ajuntament de Barcelona. This discount is available under the following conditions

DIVENDRES / VIERNES / FRIDAY €70,20 (€65,00)
DIVENDRES / VIERNES - KID TICKET €5,44 (€4,95)

Els menors de 0 a 13 anys (inclosos) han de pagar aquest ticket de preu simbòlic per raons de control d'aforament. Han d'anar acompanyats del pare/mare / tutor legal. Serà obligatori mostrar aquest ticket en el control d'accés indicat. Los menores de 0 a 13 años (incluidos) deben pagar este ticket de precio simbólico por razones de control de aforo. Deben asistir acompañados del padre/madre/tutor legal. Será obligatorio mostrar el ticket en el control de accesos indicado. Children from 0 to 13 years old (included) must pay this symbolic price ticket for reasons of capacity control. They must be accompanied by a parent/legal guardian. It will be obligatory to show the ticket at the indicated access control.

Extres