Cruilla 2020 - Dijous/Jueves Ticket

Parc Del Forum, Barcelona.

Escollir Tiquets

Tipus d'entrada Cost (valor nominal)? Quantitat
DIJOUS / JUEVES / THURSDAY €43,20 (€40,00)
DIJOUS / JUEVES - KID TICKET €5,44 (€4,95)

Els menors de 0 a 13 anys (inclosos) han de pagar aquest ticket de preu simbòlic per raons de control d'aforament. Han d'anar acompanyats del pare/mare / tutor legal. Serà obligatori mostrar aquest ticket en el control d'accés indicat. Los menores de 0 a 13 años (incluidos) deben pagar este ticket de precio simbólico por razones de control de aforo. Deben asistir acompañados del padre/madre/tutor legal. Será obligatorio mostrar el ticket en el control de accesos indicado. Children from 0 to 13 years old (included) must pay this symbolic price ticket for reasons of capacity control. They must be accompanied by a parent/legal guardian. It will be obligatory to show the ticket at the indicated access control.

Extres