Abonament 2 dies

Parc Del Forum, Barcelona.

Choose Tickets

Ticket type Cost (face value)? Quantity
ABONAMENT 2 DIES / ABONO 2 DIÁS / 2 DAY TICKET €101.65 (€95.00)
Divendres + Dissabte / Viernes + Sábado / Friday + Saturday TARIFA ADULT: Preu del ticket per a majors de 14 anys (inclosos). TARIFA ADULTO: Precio del ticket para mayores de 14 años (incluidos) ADULT PRICE: Ticket price for people over 14 years old (included)
ABONAMENT 2 DIES/ABONO 2 DIÁS/2 DAYS KIDS TICKET €9.90 (€9.00)
Divendres + Dissabte / Viernes + Sábado / Friday + Saturday Els menors de 0 a 13 anys (inclosos) han de pagar aquest ticket de preu simbòlic per raons de control d'aforament. Han d'anar acompanyats del pare/mare / tutor legal. Serà obligatori mostrar aquest ticket en el control d'accés indicat. Los menores de 0 a 13 años (incluidos) deben pagar este ticket de precio simbólico por razones de control de aforo. Deben asistir acompañados del padre/madre/tutor legal. Será obligatorio mostrar el ticket en el control de accesos indicado. Children from 0 to 13 years old (included) must pay this symbolic price ticket for reasons of capacity control. They must be accompanied by a parent/legal guardian. It will be obligatory to show the ticket at the indicated access control.