ABONO 2 DÍAS 5+6 JULIO

Parc Del Forum, Barcelona.

Paga l'import restant

Ja has comprat a terminis? Paga l'import restant aquí:

Introdueix el número de referència i l'adreça de correu electrònic de la compra realitzada per a l'entrada de dipòsit.

No trobes el número de referència? Inicia sessió a l'àrea d'atenció al client per veure les comandes recents.

Escollir Tiquets

TICKETS

Tipus d'entrada Cost (valor nominal)? Quantitat
ABONAMENT 2 DIES / ABONO 2 DÍAS / 2 DAY TICKET €132,50 (€125,00)
Divendres + Dissabte / Viernes + Sábado / Friday + Saturday TARIFA ADULT: Preu del ticket per a majors de 14 anys (inclosos). TARIFA ADULTO: Precio del ticket para mayores de 14 años (incluidos) ADULT PRICE: Ticket price for people over 14 years old (included)
ABONAMENT 2 DIES/ABONO 2 DÍAS/2 DAYS KIDS TICKET €9,90 (€9,00)
Divendres + Dissabte / Viernes + Sábado / Friday + Saturday Els menors de 0 a 13 anys (inclosos) han de pagar aquest ticket de preu simbòlic per raons de control d'aforament. Han d'anar acompanyats del pare/mare / tutor legal. Serà obligatori mostrar aquest ticket en el control d'accés indicat. Los menores de 0 a 13 años (incluidos) deben pagar este ticket de precio simbólico por razones de control de aforo. Deben asistir acompañados del padre/madre/tutor legal. Será obligatorio mostrar el ticket en el control de accesos indicado. Children from 0 to 13 years old (included) must pay this symbolic price ticket for reasons of capacity control. They must be accompanied by a parent/legal guardian. It will be obligatory to show the ticket at the indicated access control.

PAGAMENT A TERMINIS / PAGO A PLAZOS

Tipus d'entrada Cost (valor nominal)? Quantitat
ABONAMENT 2 DIES/ABONO 2 DÍAS - 1º PAGAMENT/PAGO €75,60 (€67,50)
Els tickets disponibles per a pagament a terminis, tenen un preu de 135€ + despeses. Paga ara el 50% del valor final del ticket i paga la quantitat restant de 67.5€ (per ticket) en qualsevol moment abans del 25/06/2019 a les 23:59 (GMT+1) Has de tenir en compte que, en el cas de no pagar la quantitat restant abans del 25/06/2019 NO rebràs el reemborsament de la quantitat ja pagada, corresponent al dipòsit, i no et reservarem el ticket. Los tickets disponibles para pago aplazado tienen un precio de 135€ + gastos de gestión. Paga ahora el 50% del valor final del ticket y podrás abonar la cantidad restante de 67.5€ (per ticket) en cualquier momento antes del 25/06/2019 a las 23:59 (GMT +1) Debes tener en cuenta que, en caso de no abonar la cantidad restante antes del 25/06/2019 NO recibirás el reembolso de la cantidad ya abonada, correspondiente al depósito, y no se te reservará el ticket. Tickets available with payment plans have a price of 135€ + booking fee. Pay now 50% of the total value and you will be able to pay off the remaining balance of 67.5€ (per ticket) any time before 25/06/2019 at 23:59 (GMT +1) Please be aware that should you fail to pay the balance by the 25/06/2019 at 23:59 you will NOT receive a refund and there will no longer be a festival ticket secured for you.
ABONAMENT 2 DIES/ABONO 2 DÍAS - 1º PAGAMENT/PAGO €72,80 (€65,00) Esgotat
Els tickets disponibles per a pagament a terminis, tenen un preu de 130€ + despeses. Paga ara el 50% del valor final del ticket i paga la quantitat restant de 65€ (per ticket) en qualsevol moment abans del 25/06/2019 a les 23:59 (GMT+1) Has de tenir en compte que, en el cas de no pagar la quantitat restant abans del 25/06/2019 NO rebràs el reemborsament de la quantitat ja pagada, corresponent al dipòsit, i no et reservarem el ticket. Los tickets disponibles para pago aplazado tienen un precio de 130€ + gastos de gestión. Paga ahora el 50% del valor final del ticket y podrás abonar la cantidad restante de 65€ (per ticket) en cualquier momento antes del 25/06/2019 a las 23:59 (GMT +1) Debes tener en cuenta que, en caso de no abonar la cantidad restante antes del 25/06/2019 NO recibirás el reembolso de la cantidad ya abonada, correspondiente al depósito, y no se te reservará el ticket. Tickets available with payment plans have a price of 130€ + booking fee. Pay now 50% of the total value and you will be able to pay off the remaining balance of 65€ (per ticket) any time before 25/06/2019 at 23:59 (GMT +1) Please be aware that should you fail to pay the balance by the 25/06/2019 at 23:59 you will NOT receive a refund and there will no longer be a festival ticket secured for you.

Extres